NIO AV TIO POÄNGLIRARE HAR LÄM­NAT HOC­KEY­ALL­SVENS­KAN

Hockeybibeln - - STÄNGDA -

Bland de tio bäs­ta i po­äng­li­gan ifjol så är det ba­ra Mar­cus Eriks­son, Vi­ta Häs­ten, som spe­lar kvar i se­ri­en den här sä­song­en. Övri­ga har dra­git vi­da­re till and­ra ligor, de fles­ta av dem till SHL... 1. Victor Ejdsell 2. Alex La­voie 3. Mat­hi­as Bromé 4. Carl Persson 5. Jo­nat­han Dah­lén

6. Mar­cus Eriks­son 7. Ke­vin Gou­mas 8. Jacob Nils­son 9. Eli­as Pet­ters­son 10. Pi­er­re Eng­vall ...till Nashvil­le/HV71 (lån). ...till KalPa, Fin­land. ...med Mo­ra till SHL. ...från Karlsko­ga till Karls­kro­na. ...från Tim­rå till Van­cou­ver/Uti­ca Co­mets.

...kvar i Vi­ta Häs­ten. ...klubb ej klar. ...med Mo­ra till SHL. ...från Tim­rå till Väx­jö La­kers. ...från Mo­ra till HV71.

Eriks­son gjor­de 44 po­äng på 51 mat­cher i fjol vil­ket gav en sjät­te­plats i po­äng­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.