OBS! FLOPPVARNING

Hockeybibeln - - STÄNGDA -

Wil­li­am Mä­ki­nen hann knappt an­das den små­länds­ka luf­ten in­nan han fick kic­ken. Den fins­ke bac­ken pre­sen­te­ra­des som ny­för­värv i Os­kars­hamn 15 ju­ni men ba­ra två må­na­der se­na­re, den 17 au­gusti, så med­de­la­de klub­ben att man bry­ter med 22-åring­en på grund av kon­kur­rens­si­tu­a­tio­nen. Med and­ra ord: han plat­sa­de helt en­kelt in­te. Snac­ka om flopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.