TRÄ­NA­RE

Hockeybibeln - - AIK -

Ru­ti­ne­ra­de Ro­ger Me­lin har läm­nat för SHL-jobb i Brynäs. To­mas Mi­tell, som se­dan han la av va­rit as­si­ste­ran­de trä­na­re i Väs­terås och Mo­ra, tar över i bå­set. En oru­ti­ne­rad, men spän­nan­de, hu­vud­trä­na­re som fanns un­der duk­ti­ge Je­re­my Col­li­tons ving­ar i fjol och sä­kert kan ta med sig bi­tar från fjol­å­rets sto­ra suc­cé i Mo­ra. Mi­tell vill spe­la med fart och ag­gres­si­vi­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.