SÅSPELARLEKSAND

Hockeybibeln - - LEKSAND -

Det blir en men­tal om­ställ­ning för Lek­sand att gå från fjol­å­rets do­me­dags­stäm­pel i SHL till att va­ra fa­vo­rit i Hoc­key­all­svens­kan och det kan ta ett tag in­nan da­la­la­get, som har många spe­la­re kvar från i fjol, vå­gar tr yc­ka ner he­la gaspe­da­len i bot­ten. Klub­ben hym­lar in­te med att må­let är att ta sig upp igen och på papp­ret har Lek­sand spe­lar­ma­te­ri­al för att fö­ra spe­let. Nye hu­vud­trä­na­ren Mar­kus Åker­blom har flag­gat för en fart­fylld och ag­gres­siv hoc­key.

Lindgren. Pa­trik Norén Cal­le Själin Mat­ti­as Nils­son Mat­ti­as Ri­to­la Jo­han Porsberger David Åslin An­ton Karls­son Ol­le Alsing Fred­rik Lindgren Daniel Bertov Se­basti­an Björnstad Alex Friesen Jesper Ol­las Isac Skedung Mar­tin Grönberg Os­kar Lang...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.