COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

BRU­CE BOUD­REAU går in på sin tred­je sä­song i klub­ben. Han får fort­satt för­tro­en­de trots att la­get åk­te ut i förs­ta slut­spels­run­dan i fjol igen och trots att klub­ben bytt GM där Paul Fen­ton ta­git över. Boud­reau har gjort Wild till ett fun­ge­ran­de kol­lek­tiv som all­tid le­ve­re­rar i grundse­ri­en men in­te i slut­spe­let — och det där är ing­et som egent­li­gen för­vå­nar. Boud­reau gjor­de bå­de Ca­pi­tals och Ducks till grundse­ri­e­do­mi­nan­ter — men lyc­ka­des ald­rig full­föl­ja suc­cén i slut­spe­let. Le­ver 63-åring­ens för­ban­nel­se vi­da­re även den här sä­song­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.