COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

PE­TER LA­VI­O­LET­TE har ­onek­li­gen lyc­kats i Pre­da­tors. La­get ha­de mis­sat slut­spel två år i rad när han tog över — ­ef­ter det har Pre­da­tors på fy­ra år in­te va­rit säm­re än fy­ra i grundse­ri­en och ta­git sig till Stan­ley Cup-fi­nal en gång. ­La­vi­o­let­te är känd för att få ut myc­ket av unga spe­la­re och få till ett bra of­fen­sivt spel — och det har han lyc­kats med i Pre­da­tors ock­så. Al­la verk­tyg för att vin­na Stan­ley Cup finns i trup­pen — och La­vi­o­let­te vet ock­så vad som kom­mer att krä­vas ef­tersom han ti­di­ga­re vun­nit med Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.