COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

RAN­DY CAR­LY­LE är en coach som de­lar Ducks-fan­sen — han är bå­de om­tyckt och mind­re om­tyckt. Ducks var enormt plå­ga­de av ska­dor i fjol men trots det lyc­ka­des Car­ly­le ska­pa en sta­bil de­fen­siv och le­da la­get till slut­spel, men där blev det ett re­jält miss­lyc­kan­de då man blev svep­ta av Sharks re­dan i den förs­ta run­dan. Med tan­ke på ska­desi­tu­a­tio­nen i fjol är det svårt att be­dö­ma Car­ly­le — den här sä­song­en blir för­hopp­nings­vis ett rätt­vi­sa­re kvit­to. Ducks har ut­ta­lat att man vill ha in mer fart och fläkt i spe­let den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.