Ska­de­tänt­ligen­väx­ai­ök­nen?

Hockeybibeln - - NEWS -

Det har va­rit öken länge i Ari­zo­na Coyo­tes nu och fjol­å­ret var ing­et un­dan­tag. La­get mis­sa­de slut­spel för sjät­te året i rad. La­get fick en usel start un­der nye coachen Rick Toc­chet och för­lo­ra­de de el­va förs­ta mat­cher­na. Där­e­mot är slut­spurt en i vå­ras en stor an­led­ning till att klub­ben an­das fram­tidsop­ti­mism.

Som­ma­rens vik­ti­gas­te be­sked var att Oli­ver Ek­man-Lars­son skrev un­der ett lång­tids­kon­trakt. Att la­gets störs­ta stjär­na vi­sar att han tror på la­get sän­der sig­na­ler till övri­ga.

Det finns mas­sor av ta­lang i Coyo­tes — men det ver­kar ta lång tid för blom­mor­na att spi­ra i ök­nen. Är det änt­li­gen dags i år? El­ler blir det yt­ter­li­ga­re en öken­vand­ring?

OEL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.