COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

CLAU­DE JU­LI­EN tog över ett Ca­na­di­ens som var ett topp­lag och dröm­de om en ny Stan­ley Cup. Nu, ett och ett halvt år se­na­re, sit­ter han med ett lag som kom­mer från en usel sä­song och ett lag som tving­ats byg­gas om en hel del. Nu hand­lar det in­te om att vin­na här och nu — det hand­lar om att byg­ga nå­got som ska bli slag­kraf­tigt på sikt (om än in­te för långt in i fram­ti­den, det tå­la­mo­det har in­te Ca­na­di­ens). Fjol­å­ret var en to­tal miss­räk­ning — och nu gäl­ler det att få la­get på rätt köl igen. In­te minst de­fen­sivt — det läckte re­jält i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.