Vad­hän­der­när­ti­den­rin­nerut?

Hockeybibeln - - NEWS -

Co­lum­bus Blue Jac­kets ­sik­tar på att nå tred­je ra­ka slut­spe­let i år — och att ta ett kliv till där.

Den unga or­ga­ni­sa­tio­nen har va­rit i slut­spel fy­ra gång­er — men rykt i förs­ta run­dan var­je gång.

Det finns dock ett par oros­mo­ment in­för den här sä­song­en — och de är rys­ka.

Bå­de mål­vak­ten Sergej Bobrov­skij och for­war­den Ar­te­mij ­Pa­na­rin — två av la­gets vik­ti­gas­te spe­la­re — går in på si­na sista kon­trakt­sår och Blue Jac­kets ris­ke­rar att tap­pa bå­da som free agents näs­ta som­mar.

Lyc­kas Blue Jac­kets sy ihop av­tal till du­on un­der sä­song­en — el­ler kom­mer de att trej­das iväg?

Hur kom­mer stjär­nor­nas dunk­la fram­tid att på­ver­ka la­get?

Bobrov­skij.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.