COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

TODD REIR­DEN kli­ver in som hu­vud­trä­na­re i NHL för förs­ta gång­en — och upp­dra­get kun­de san­ner­li­gen va­rit enkla­re. Reir­den ska er­sät­ta väl­re­nom­me­ra­de Bar­ry Trotz som läm­na­de på grund av att han och Ca­pi­tals in­te kun­de kom­ma över­ens lö­ne­mäs­sigt, så det är sto­ra skor att fyl­la. Å and­ra si­dan har Reir­den va­rit as­si­ste­ran­de coach i Ca­pi­tals i fy­ra år — så han vet hur Trotz ar­be­tat och hur spe­lar­na fun­ge­rar. Reir­den kom­mer för­val­ta det som han och Trotz byggt upp se­nas­te åren — så det känns än­då som en trygg lösning för Ca­pi­tals.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.