25. JA­MIE BENN

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Dal­las Stars. Po­si­tion: For­ward. Ål­der: 29

år.

Land: Ka­na­da. Far fram som en ång­vält på isen. Ro­bust, snabb och tek­nisk. Dal­las-kap­te­nen har en själv­klar pon­dus i sitt spel, och det är ing­en slump att han en sä­song vann he­la NHL:s po­äng­li­ga (14/15).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.