16. PK SUB­BAN

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Nashvil­le Pre­da­tors.

Po­si­ton: Back. Ål­der: 29 år. Land: Ka­na­da. En show­man, en estra­dör och en en­ter­tai­ner li­gan bor­de ta be­tyd­ligt mer hjälp av i mark­nads­fö­rings­syf­te. Men in­te ba­ra. PK är de facto en av de mest dy­na­mis­ka bac­kar som finns ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.