7. JEV­GE­NIJ MAL­KIN

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Pitts­burgh Pen­gu­ins.

Po­si­tion: Cen­ter. Ål­der: 32 år. Land: Ryss­land. Spe­lar man i sam­ma lag som Sid­ney Cros­by är det lätt att ham­na i skymun­dan – och ibland ten­de­rar Mal­kin att få mind­re upp­märk­sam­het än han för­tjä­nar. 32-åring­en, som vann Pitts­burg­hs in­ter­na po­äng­li­ga i fjol, har fort­fa­ran­de en ex­trem högsta­ni­vå – fullt i klass med topp­du­on på lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.