Sätt no­sen i ar­be­te

Hund - - [vittring] -

GÅ PÅ KURS MED DIN HUND. Det finns mer än valp­kur­ser om du vill hit­ta på nå­got kul till­sam­mans med din hund. ”No­se work” är en ny ro­lig hundsport från USA. Hun­den får lä­ra sig att an­vän­da no­sen för att hit­ta och mar­ke­ra oli­ka dof­ter bå­de in­om- och ut­om­hus. Läs mer på hund­tra­nar­na.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.