Gol­den retri­e­ver:

Glad­lynt vov­ve med bett

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Glad­lynt, so­ci­al, av­slapp­nad, fa­mil­je­kär, kan va­ra lät­tex­al­te­rad, trygg, till­mö­tes­gå­en­de, to­le­rant.

PAS­SAR DIG SOM: Vill ha en stör­re hund med ett mil­da­re temperament och ser det som en för­del att hun­den är so­ci­al och ny­fi­ken.

KOS­TAR: Cir­ka 12 000 kronor.

BRA ATT VETA: De är of­ta to­le­ran­ta hun­dar, men kan ock­så ilsk­na till och bi­ta ifrån. Alex­an­dra Orte­ga me­nar att det be­ror på att många tar för gi­vet att hun­den ska to­le­re­ra vad som helst. Så vi­sa din gol­den retri­e­ver re­spekt och hän­syn!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.