Chi­hu­a­hua: Li­ten och lo­jal

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Of­ta en­mans­hun­dar med stor in­tegri­tet, kan va­ra gans­ka ver­ba­la. Pig­ga, aler­ta, lo­ja­la, be­stäm­da, ny­fik­na.

PAS­SAR DIG SOM: Är ute ef­ter en li­ten hund med stark ut­strål­ning.

KOS­TAR: Cir­ka 18 000 kronor.

BRA ATT VETA: Chi­hu­a­hu­ans lil­la for­mat gör det svårt för många att be­hand­la den som en hund i förs­ta hand, vil­ket of­ta le­der till psy­ko­lo­gisk oba­lans hos hun­den. Låt hun­den an­vän­da si­na eg­na ben och se upp med att öm­ka och dal­ta med den i onö­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.