Dvärgschnau­zer:

Även­tyr­lig och orädd

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Stark fram­å­tan­da, orädd, be­slut­sam, stor in­tegri­tet, ener­gisk, alert, in­tel­li­gent, tro­fast, be­skyd­dan­de, char­mig, re­ser­ve­rad.

PAS­SAR DIG SOM: Är trygg i dig själv och sö­ker en tuff hund i ett mind­re for­mat, är även­tyr­lig, be­stämd, vill ha ett ak­tivt hund­säll­skap och in­te ser det som en nack­del att den be­hö­ver trim­mas.

KOS­TAR: Cir­ka 12 000 kronor.

BRA ATT VETA: Dvärgschnau­zern är pigg och alert med en snabb re­ak­tions­för­må­ga. De har en skarp fram­to­ning och har of­ta lätt för att bli över­dri­vet ver­ba­la. De krä­ver i re­gel en stark le­dar­fi­gur för att in­te ”ta över”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.