Bichon frisé och bichon ha­va­nais:

Al­ler­gi­vän­lig och fa­mil­je­kär

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Mild, okom­pli­ce­rad, vän­lig, säll­skap­lig, mjuk, käns­lig, glad­lynt, fa­mil­je­kär, char­mig.

PAS­SAR DIG SOM: Vill ha en enkla­re typ av hund, som är an­pass­nings­bar, lätt­han­ter­lig och so­ci­al.

KOS­TAR: Cir­ka 13 000 kronor.

BRA ATT VETA: En bichon är ing­en sär­skilt ro­bust hund och ska där­för han­te­ras var­samt. Den krä­ver en del päls­vård. Den an­ses va­ra al­ler­gi­vän­lig, vil­ket in­te är en ga­ran­ti för att den in­te fram­kal­lar re­ak­tio­ner hos al­ler­gis­ka per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.