Boston­ter­ri­er: Barns­lig och so­ci­al

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Ener­gisk, barns­lig, so­ci­al, glad­lynt, till­gi­ven, ny­fi­ken, även­tyr­lig, hu­mo­ris­tisk, char­mig, per­son­lig, ut­hål­lig.

PAS­SAR DIG SOM: Tyc­ker det är ro­ligt att ak­ti­ve­ra dig i säll­skap av en pigg hund som kanske snar­kar på nät­ter­na och stjäl all upp­märk­sam­het.

KOS­TAR: 15 000–20 000 kronor.

BRA ATT VETA: Boston­ter­ri­ern är ge­ne­rellt sett en so­ci­al hund som gär­na tar för sig, men de kan ock­så upp­le­vas som non­cha­lan­ta oin­tres­se­ra­de av främ­ling­ar. De har en ten­dens att ut­veck­la tvångs­mäs­si­ga be­te­en­den, vil­ket man bör se upp med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.