Tax: En tuf­fing

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Orädd, be­stämd, stark fram­å­tan­da, stor in­tegri­tet, alert, in­tel­li­gent, hu­mo­ris­tisk.

PAS­SAR DIG SOM: Vill ha en mångsidig hund som bå­de kan age­ra knä­hund men ock­så ar­be­ta hårt för bröd­fö­dan. Tax­en vill ak­ti­ve­ras, an­nars ak­ti­ve­rar den sig själv.

KOS­TAR: Cir­ka 13 000 kronor.

BRA ATT VETA: Tax­en är an­pass­nings­bar och tuf­fa­re än vad den ser ut att va­ra. Den krä­ver of­ta en fast hand för att bli följ­sam och har i re­gel en stark jakt­drift. Den blir lätt över­dri­vet ver­bal om man in­te vi­sar den var grän­sen går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.