VEC­KA 1 – NY­FÖD­DA!

Hund - - Valpigt -

Un­der nat­ten kom­mer de till värl­den, fy­ra ha­nar och fem ti­kar. Vid föd­seln kan de var­ken se el­ler hö­ra nå­got alls, ut­an får helt för­li­ta sig på sitt lukt­sin­ne för att hit­ta sin mam­ma. Det en­da de gör är att äta och so­va.

Mam­ma Gol­die är väl­digt tål­mo­dig och spen­de­rar all sin tid med val­par­na. De en­da gång­er hon läm­nar dem är för att ras­ta sig och äta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.