VEC­KA 4 – SOCIALISERAR!

Hund - - Valpigt -

De le­ker myc­ket och har bli­vit så sto­ra att de kan och vå­gar rö­ra sig runt i he­la lå­dan. Nu för­sö­ker de ak­tivt att klätt­ra ur lå­dan och tar de spjärn mot ett sys­kon så går det ut­märkt att hä­va sig över kan­ten.

De har fått bör­ja rö­ra sig i kö­ket när de är vak­na för att få mer ut­rym­me att le­ka på. De får fast fö­da och äter upp­blött valp­fo­der någ­ra gång­er om da­gen. Nu tillå­ter ti­ken de and­ra två hun­dar­na i floc­ken, Qu­ai och Sa­ra, att häl­sa på val­par­na. De vux­na hun­dar­na är väl­digt för­sik­ti­ga. De vet att det in­te är små vux­na hun­dar ut­an val­par, så de går väl­digt för­sik­tigt fram för att in­te gö­ra dem il­la.

Valp­kö­par­na får kom­ma och ke­la med si­na bli­van­de fa­mil­je­med­lem­mar. Val­par­na är väl­digt snäl­la, ny­fik­na, go­si­ga och pus­sar på al­la som ploc­kar upp dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.