5 Hun­dar har en med­född öns­kan att va­ra oss till lags

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Det finns en mängd be­vis som vi­sar att hun­dar, lik­som al­la nor­ma­la djur, mo­ti­ve­ras av mat, vat­ten, sex, lek och nä­ra re­la­tio­ner. Dä­re­mot har de ovan­ligt lätt för att bil­da nä­ra re­la­tio­ner med män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.