3 En hund som vif­tar på svan­sen är all­tid glad

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Om hun­den vif­tar på svan­sen och he­la bak­de­len föl­jer med i rö­rel­sen sam­ti­digt som den ni­ger med fram­be­nen och hål­ler ba­ken högt är den van­ligt­vis vän­ligt sin­nad. Om hun­den dä­re­mot har väl­digt hög svans­fö­ring och sam­ti­digt är stel kan det va­ra ett tec­ken på att den är ag­gres­siv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.