18 ”Kamp­hun­dar” är far­li­ga

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Kamp­hun­dar är in­te far­li­ga­re än and­ra hun­dar. En hund blir vad äga­ren gör den till. Dä­re­mot är det lät­ta­re att trig­ga kam­pe­gen­ska­per som finns na­tur­ligt hos en del av de så kal­la­de ”kamp­hunds­ra­ser­na” som till ex­em­pel ame­ri­can staffordshi­re, och staffordshi­re bull­ter­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.