20 En hund som får ”be­stäm­ma” blir lätt ohan­ter­lig

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! En hund som går ut ge­nom dör­ren el­ler äter fö­re dig tror in­te att den står högst i rang. Det finns ing­en an­led­ning att tryc­ka ner hun­den av räds­la för att den ska ”sät­ta sig på dig”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.