22 Hun­dar kan in­te få hål i tän­der­na

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Hun­dar kan, pre­cis som män­ni­skor, drab­bas av ka­ri­es även om det är re­la­tivt ovan­ligt ef­tersom hun­den har ett högt ph-vär­de i mun­hå­lan som ger ett visst skydd. Den främs­ta or­sa­ken till att de får hål i tän­der­na är att de fått mel­lan­mål och god­sa­ker. Of­ta upp­täcks in­te hå­let för­rän det är för sent och tan­den mås­te dras ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.