SE­LE.

Hund - - Koppelguide -

Se­le är i hu­vud­sak tänkt att an­vän­das när hun­den ska dra el­ler spå­ra. Men se­le kan va­ra att fö­re­dra även på hun­dar där hals­band in­te fun­ge­rar för att de­ras öron är för små el­ler där nac­ken är bre­da­re än hu­vu­det, typ eng­elsk bull­ter­ri­er/mops.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.