RETRI­E­VER­KOP­PEL.

Hund - - Koppelguide -

Kop­pel och hals­band i ett som egent­li­gen är fram­ta­get för jakt­hun­dar så att jä­ga­ren snabbt ska kun­na dra ög­lan över hun­dens hu­vud. Men den an­vänds även av ”van­li­ga” hundä­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.