Ann:

Hund - - Koppelguide -

”Det är svårt att ha kon­troll över en hund som be­fin­ner sig fle­ra me­ter ifrån dig. Om en an­nan hund plöts­ligt dy­ker upp tar det tid att ”ha­la in” hun­den. Och vid ett plöts­ligt ryck är det lätt

att tap­pa hand­ta­get, som är rätt tungt.

Ett flex­i­kop­pel kan lätt gå av, i syn­ner­het om man har en stor hund som ryc­ker till och då kan ka­ta­stro­fen va­ra ett fak­tum.”

FLEX­I­KOP­PEL. Flex­i­kop­pel är populärt bland många hundä­ga­re. Det ger hun­den fri­het att gå och stro­sa som den vill sam­ti­digt som hus­se/mat­te kan ”slapp­na av”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.