Ann:

Hund - - Koppelguide -

”Hal­ti är en nöd­lös­ning om man till ex­em­pel har en stor hund och in­te or­kar hål­la emot när den drar. Bätt­re att ha ”hal­ti” än att ris­ke­ra en olyc­ka”.

HAL­TI. För hun­dar som har svårt att ”gå fint i kop­pel” och gär­na drar finns ”hal­ti” som är en slags nos­grim­ma som fästs i hals­ban­det. När hun­den drar vinklas hu­vu­det och hun­den tving­as sak­ta ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.