Katt­sä­ker­het

Här är pry­lar­na som gör till­va­ron säk­ra­re för ute­kat­ten!

Hund - - Innehåll - Av: Gu­nil­la Granqvist

Blin­kan­de led­lam­pa som du fäs­ter i kat­tens hals­band. Pris: 41 kr. www.ba­zaar­gad­gets.com Led-hals­band till katt som är ställ­bart i tre lä­gen: Fast, blin­kan­de, el­ler snabbt blin­kan­de ljus som är syn­ligt upp till 500 me­ter. Lad­das via med­föl­jan­de Usb-ka­bel. 100% vat­ten­tätt. Pris: 79 kr. ww.kat­ta­lo­gen.se

Följ ditt hus­djur på kar­tan. Med Tracti­ve GPS Pet Trac­king kan du föl­ja din katts även­tyr i re­al­tid. Om du är oro­lig för att din katt spring­er iväg för långt, kan du de­fi­ni­e­ra en sä­ker zon som fun­ge­rar som ett vir­tu­ellt sta­ket. När kat­ten läm­nar den säk­ra zo­nen får du då ett med­de­lan­de i den kost­nads­fria ap­pen Tracti­ve Pet Ma­na­ger Li­te. 100% vat­ten­tät. Pris: 849 kr www.smar­ta­sa­ker.se

Katt­hals­band med stark re­flex av myc­ket hög kva­li­tet. Hals­ban­det har ett sä­ker­hets­spän­ne som lö­ser ut om kat­ten fast­nar nå­gon­stans. Finns i tre fär­ger och en stor­lek som pas­sar de fles­ta kat­ter. Pris: 75 kr. www.glan­na.com

Till skepps­kat­ten! Katt­flyt­väs­ten Bal­tic Ma­ja är fram­ta­gen för att pas­sa kat­tens smi­di­ga kropp. Smi­digt hand­tag på ryg­gen gör det lätt att lyf­ta katt i och ur bå­ten. Finns i tre oli­ka stor­le­kar, 0–10 kg. Pris: 299 kr. www.zoo.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.