Tips på nä­tet

Hund - - Resa Med Hund -

Se­mester­bo­en­de. På de fles­ta söksi­dor för se­mester­bo­en­de kan man krys­sa i ”Hus­djur tillåt­na”. ✔ www.ho­tels.com ✔ www.svenska­tu­rist­fore­ning­en.se ✔ Skis­tar har cir­ka 1 500 bo­en­den i Sve­ri­ge där man tillå­ter hus­djur. www.skis­tar.se ✔ www.stug­som­mar.se Bra-att-ha län­kar

✔ På Jord­bruks­ver­kets hem­si­da kan du sö­ka på ”Re­segui­de för hundar och kat­ter” där står det mesta du be­hö­ver ve­ta in­för se­mester­re­san. www.jord­bruks­ver­ket.se

✔ www.skk.se/hun­da­gan­de/tips-och­rad/att-re­sa-med-hund/

✔ www.sva.se/djur­hal­sa/hund/re­sa­med-hund

✔ www.tic­ket.se/in­fo/re­sa-med-hun­doch-katt.html

✔ www.if.se/pri­vat/for­sak­ring­ar/djur­for­sak­ring/hund­for­sak­ring/re­sa-med­hund/fly­ga-med-hund

✔ På re­se­blog­gen 4000mil.se finns många tips om att re­sa med hund. Cat­hin­kas blogg

cat­hin­ka­ing­man.se/att-re­sa­med-hund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.