Si­tups

Hund - - Hundliv -

FÖR DIG: Mag­trä­ning. Ligg på rygg med böj­da knän, föt­ter i mar­ken nä­ra rum­pan. Håll hän­der­na på brös­tet el­ler lätt om din nac­ke. Fäll in din ha­ka nå­got mot brös­tet. An­das ut och ak­ti­ve­ra mag­musk­ler­na, job­ba dig upp i en rul­lan­de rö­rel­se så högt du kan (lät­ta­re va­ri­ant: ta hjälp av di­na hän­der runt be­nen och dra dig upp till sit­tan­de po­si­tion). Rul­la nu lång­samt ner, brom­sa rö­rel­sen med hjälp av mag­musk­ler­na. Uppre­pa!

FÖR DIN HUND: Hun­den sit­ter stil­la mel­lan di­na knän. När du kom­mer upp i po­si­tio­nen får hun­den en puss som be­lö­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.