FRI­HET ATT VA­RA DIG SJÄLV.

NYA SO­NIC.

Husbil & Husvagn - - VÄLKOMMEN! -

Fö­re­ställ dig en stil­ren ström­lin­je­for­mad in­te­gre­rad hus­bil ut­veck­lad pre­cis ef­ter di­na be­hov. Där al­la funk­tio­ner som du kan tän­kas öns­ka finns och ba­ra ”är” pre­cis där de ska va­ra. Där stäm­ning­en all­tid är per­fekt oav­sett tid på dyg­net el­ler året. Det är vår nya So­nic. Ny front i sil­ver med ex­klu­si­va de­tal­jer i krom. Byggd på Fi­at Duca­to med Eu­ro6 mo­tor. Nya föns­ter och sto­ra back­speg­lar för bätt­re syn. Pa­no­rama­föns­ter. LED-be­lys­ning i fron­ten. Ha­lo­gen dags- och dim­ljus (LED som till­val). Alu­mi­ni­um­väg­gar i Sil­ver me­tal­lic. Adria Com­prex-kon­struk­tion på AL-KO chas­si. Dy­na­misk bak­vägg med ho­ri­son­tellt ställ­da lyk­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.