Om du ska byg­ga en egen hus­bil, vad fo­ku­se­rar du på?

Husbil & Husvagn - - VÄLKOMMEN! -

Ma­ria An­ders­son Re­dak­tions­chef

– Smart för­va­ring, per­son­lig in­red­ning och mi­ni­mum av stru­lan­de tek­nik.

Per Ham­mar­sjö Form­gi­va­re

– Tek­ni­ken. Tråd­lös, mo­bil styr­ning av ljus, ljud och frä­na lös­ning­ar.

Pel­le Kjör­ling Webb­re­por­ter

– Att kla­ra sig länge ut­an ser­vice. Sol­pa­nel, stor vat­ten­tank och bräns­le­tank samt die­sel­vär­ma­re.

Claus Wi­dell An­non­s­an­sva­rig

– Skö­na säng­ar, rym­ligt bad­rum och sitt­grupp, bred en­tré­dörr och gott om ut­tag för 12V och USB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.