FIRST CAMP EXPANDERAR

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

First Camp expanderar och på­bör­jar en in­ter­na­tio­nell eta­ble­ring med att ta över en av Dan­marks störs­ta cam­ping­ar. La­kolk Strand Camping är 153 000 kvm och har cir­ka 1000 tom­ter.

– Vår eta­ble­ring i Dan­mark är ett själv­klart steg. Den här plat­sen är unik och vi är väl­digt gla­da över att få ut­veck­la den till sin ful­la po­ten­ti­al, sä­ger Un­ni Åström, vd First Camp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.