– BRÄNSLEEFFEKTIVITET L/10 KM (IPHONE)

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

Den­na app ro­ar dig som äls­kar sta­tistik. Fyll i di­na vär­den och du kan se­dan hål­la koll i fle­ra ta­bel­ler och kur­vor över an­tal kilo­me­ter, ben­sin­kost­na­der med me­ra. Pris 75 kr (finns även i gra­tis­ver­sion med fär­re funk­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.