MIND­RE SÖMN FÖRDUBBLAR OLYCKSRISK

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

So­ver man mind­re un­der en natt ökar ris­ken att vara med i en olyc­ka när man sät­ter sig bakom rat­ten da­gen ef­ter. Ame­ri­kans­ka mo­tor­or­ga­ni­sa­tio­nen AAA har gjort en stu­die som vi­sar att om man får 1–2 tim­mar mind­re sömn än de re­kom­men­de­ra­de 7–8 tim­mar­na per dygn för­dubb­las ris­ken att bli in­blan­dad i en bi­lo­lyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.