Berg­holm sat­sar på ut­hyr­ning

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

UT­HYR­NING av hus­bi­lar ökar sta­digt. Nu sat­sar fler ak­tö­rer på det­ta och en av de se­nas­te är ge­ne­ra­la­gen­ten Berg­holm som kom­mer att hy­ra ut även hus­vag­nar.

I som­ras star­ta­de Berg­holm ett pi­lot­pro­jekt där en hand­full av de­ras bi­lar hyr­des ut via en åter­för­säl­ja­re.

– Bi­lar­na har va­rit full­bo­ka­de från bör­jan till slut. Vi ha­de fy­ra två­per­sons­bi­lar och två fa­mil­je­bi­lar för ut­hyr­ning för 9 000 re­spek­ti­ve 12 000 kro­nor per vec­ka. Det har va­rit ett väl­digt tryck, sä­ger vd Lars Berg­holm till Be­söksnä­ring.

Nu sat­sar Berg­holm på att få ut hus­bi­lar och hus­vag­nar till många or­ter i lan­det. Ut­bu­det är valt med hän­syn till kör­korts­grän­sen på 3,5 ton för B-kör­kort och de hop­pas även på att nå be­sö­ka­re från and­ra län­der ef­tersom saj­ten de an­vän­der finns i fle­ra län­der.

Vill du och fa­mil­jen prov­bo i hus­bil i som­mar?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.