Täv­la med ditt bäs­ta resmin­ne

Vinn­pre­sent­kort värt 300 kr!

Husbil & Husvagn - - FOTOTÄVLING! -

Ta chan­sen att vin­na ett pre­sent­kort värt 300 kro­nor på OKQ8.

Instagram: Följ oss på Instagram @tid­ning­en­hus­bil­hus­vagn och lägg se­dan upp en bild och tag­ga den med #HH­fo­to­täv­ling Tänk på att ditt kon­to mås­te va­ra öp­pet för att vi ska kun­na se ditt bi­drag. Skriv li­te kort om var bil­den är ta­gen. Vid vinst kon­tak­tar vi dig i ap­pen.

E-post: Skic­ka in ett foto (som är stort nog och som vi får pub­li­ce­ra) till: tav­ling@hus­bil­hus­vagn.se

Skriv ”Fo­to­täv­ling” i äm­nes­ra­den. Be­rät­ta li­te om när och var bil­den togs samt skriv ditt namn och din adress. Lyc­ka till!

Obs! Du kan ej täv­la med sam­ma bild två gång­er. Vins­ten skic­kas per post.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.