Ut­länds­ka ställplatser

STELLPLATZ. I Eu­ro­pa finns det så många ställplatser att väl­ja på att de kan va­ra svårt att be­stäm­ma sig för vil­ken som pas­sar bäst. Som en hjälp på tra­ven för er på väg ut­om­lands pre­sen­te­rar vi ett li­tet ax­plock från Tyskland, Dan­mark och Nor­ge. Hop­pas n

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL - CHRISTER MAGNUSSON (text och fo­to)

1

Mal­chow, Boots­hal­le Ma­ri­na och båt­hall med ny ser­vice­bygg­nad. Väg­be­skriv­ning: Väg A19, av­fart 17 ös­terut ca 2 km, väns­ter vid skylt. Kost­nad: 10-20 € in­kl all ser­vice. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning samt to­a­lett. Öv­rigt: Cy­kelav­stånd till Gam­la stan som lig­ger på en ö i Mal­cho­wer See. Kon­takt: www.boots­hal­le-mal­chow.de GPS: N53° 27' 52" E12° 25' 16"

2

Ham­burg-Wil­helms­burg

En­kel ställ­plats med full ser­vice. Väg­be­skriv­ning: Av­fart 37 från A1, HH-Still­horn, mot väs­ter, 150 m, sö­derut på Fin­ken­ri­e­ke, skyl­tad hus­bils­plats. Kost­nad: 12 € + ser­vice. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning samt to­a­lett. Öv­rigt: Hus­vag­nar tillåt­na. Bra plats vid färd sö­derut och norrut. Stö­ran­de järn­väg. Buss/tåg in till Ham­burg. Del­vis svensk­ta­lan­de per­so­nal.

Kon­takt: www.wohn­mo­bil­platz-ham­burg.de GPS: N53° 28' 28" E10° 00' 06"

3

Bux­te­hu­de, Schüt­zen­platz Öp­pen plats för mark­na­der, cir­ku­sar och hus­bi­lar. Väg

be­skriv­ning: Från B73 mot cent­rum, väns­ter ef­ter järn­väg, skyl­tad hus­bils­plats. Kost­nad: 5 € + ser­vice. Be­ta­las i au­to­mat.

Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning. Öv­rigt: Lig­ger i cent­rum i li­ten stad, nä­ra till ser­vice. Kan va­ra full­be­lagd. Kon­takt: www.bux­te­hu­de.de

GPS: N53° 28' 17" E09° 41' 43"

4

Cit­ti-park, Lü­beck

Par­ke­ring för hus­bi­lar och bus­sar vid va­ru­hus i öst­ra de­len av Lü­beck. Väg­be­skriv­ning: Från A1 av­fart 23 mot ös­ter, runt ben­sin­sta­tion. Ring­kloc­ka till bom­men, öp­pen när va­ru­hu­set är öp­pet. Kost­nad: Gra­tis. Fa­ci­li­te­ter: Sop­kärl. Öv­rigt: Bra plats för över­natt­ning. Nä­ra till af­fä­rer. Ing­en ser­vice på par­ke­ring­en. To­a­lett och re­stau­rang i va­ru­hu­set. In­for­ma­tion på svens­ka.

Kon­takt: www.cit­ti.se GPS: N53° 51' 37" E10° 37' 38"

5

Grö­mitz, Zen­tral-Strand

Stor par­ke­ring för hus­bi­lar och bad­gäs­ter i bador­ten Grö­mitz vid Ös­ter­sjön mel­lan Feh­man och Tra­ve­mün­de. Väg

be­skriv­ning: Väg B501, pa­ral­lellt med A1, skyl­tad hus­bils­plats från cent­rum. Kost­nad: 18 €, be­ta­las i au­to­mat. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning. Öv­rigt: I av­gif­ten in­går till­trä­de till stran­den. Lu­tan­de platser.

Kon­takt: Tou­ris­mus-Ser­vice Grö­mitz, www.gro­e­mitz.de GPS: N54° 08' 41" E10° 57' 13"

6

Rends­burg Hus­bils­plats med god ser­vice i li­ten stad. Väg

be­skriv­ning: Från A7, av­fart 8, B203 mot cent­rum, skyl­tad hus­bils­plats. Kost­nad: 15 € + ser­vice.

Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning samt to­a­lett. Öv­rigt: Nä­ra Nord-Ost­see-ka­na­len. Ta cy­keln un­der ka­na­len till söd­ra si­dan och åk till­ba­ka med den uni­ka häng­an­de fär­jan. Kon­takt: wohn­mo­bil-ha­fen.de

GPS: N54° 18' 14" E09° 39' 21"

7

Bre­mer­ha­ven, Rei­se­mo­bil-Park­platz Dop­pelschleuse Hus­bils­plats vid sluss vid We­ser. Väg­be­skriv­ning: Väg B6, mot cent­rum B212, skyl­tad hus­bils­plats.

Kost­nad: 10 € + ser­vice. Dusch 0,5 €. Fa­ci­li­te­ter: El, färsk­vat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning samt to­a­lett och dusch. Öv­rigt: Cent­rum med många se­värd­he­ter, till ex­em­pel Nordsee-Aqua­ri­um. Kon­takt: www.bre­mer­ha­ven.de/mo­bi­le

GPS: N53° 31' 55" E08° 34' 33"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.