Kar­tor

STÅPLATS. Hus­bil & Hus­vagn lis­tar över 500 ställplatser i hela lan­det. Vid re­spek­ti­ve plats hit­tar du en kort be­skriv­ning av plat­sen samt även GPS-ko­or­di­na­ter.

Husbil & Husvagn - - INNEHÅLL -

Al­la som no­mi­ne­rats till täv­ling­en Årets ställ­plats

2016 Karls­kro­na stads­ma­ri­na, Ble­kinge län Ystad Ma­ri­na, Skå­ne län Ytt­re ham­nen, Ma­ri­estad, Väst­ra Gö­ta­lands län Väs­terås gäst­hamn, Väst­man­lands län Sö­der­hamn ci­tycam­ping, Gäv­le­borgs län

2015 Kaf­fe­te­ri­et, Bo­rens­berg, Ös­ter­göt­lands län Tos­te­ber­ga hamn, Skå­ne län Bau­er­går­den, Jön­kö­pings län Get­teröns ma­ri­na, Hal­lands län Fa­lu gru­va, Da­lar­nas län

2014 De­ger­hamns ställ­plats, Öland, Kal­mar län (ej kvar) Lundåkra­ham­nen, Skå­ne län No­gersund, Ble­kinge län Bua hamn, Hal­lands län Ax­mar bryg­ga, Gäv­le­borgs län

2013 As­kersund Ci­ty Camp, Öre­bro län Sand­hamn Ma­ri­ne, Ble­kinge län Kristi­ne­hamns gäst­hamn, Värm­lands län Öc­kerö hamn, Väst­ra Gö­ta­lands län Bengt i Ör­kel­ljunga, Skå­ne län 2012 Bro­fäs­tet Se­no­ren, Ble­kinge län Gren­na hamn, Jön­kö­pings län San­dar­ne båt­klubb, Gäv­le­borgs län Fäst­nings­hol­men, Väst­ra Gö­ta­lands län Ber­ga­sko­lan Sö­der­kö­ping, Ös­ter­göt­lands län

2011 Kå­re­hamn, Öland, Kal­mar län Öst­gö­ta cam­ping, Man­torp, Ös­ter­göt­lands län Ska­nör, Skå­ne län Tos­te­ber­ga, Skå­ne län Trång­s­vi­ken, Jämt­lands län

2010 Tro­sa Eda­nö­bron, Sö­der­man­lands län 56:ans café, Got­lands län Ax­mar bryg­ga, Gäv­le­borgs län Söd­ra ham­nen i Mo­ta­la, Ös­ter­göt­lands län Ma­ri­na New Port, Smögen, Väst­ra Götaland län

2009 Bö­da Hamn, Öland, Kal­mar län Jäv­re rast­plats, Pi­teå, Norr­bot­tens län Hun­ne­bo­strand, Väst­ra Gö­ta­lands län Mo­ta­la verk­stad, Ös­ter­göt­lands län Krok­sjön, Tra­ne­mo, Väst­ra Gö­ta­lands län

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.