HUR FIRAR DU NATIONALDAGEN?

Husbil & Husvagn - - VÄLKOMMEN! -

Ma­ria An­ders­son Re­dak­tions­chef

– Vid bra vä­der blir det en lång cy­kelut­flykt till ha­vet med min sam­bo.

Per Ham­mar­sjö Form­gi­va­re

– En lång båtut­flykt ut i skär­går­den med fa­mil­jen och pick­nick­kor­gen i högs­ta hugg.

Pel­le Kjör­ling Webb­re­por­ter

– Tra­di­tio­nellt, ring­dans med folk­danslag på Skan­sen. Det ska va­ra som förr!

Claus Wi­dell An­non­s­an­sva­rig

– I hus­bi­len nå­gon­stans i Mä­lar­da­len, med hust­run Anet­te och vår hund Oliwer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.