6 NORS­KA ställplatser

Husbil & Husvagn - - RESA -

1

Nord­kap

Stor gruspar­ke­ring på Nord­kap­klip­pan ut­an­för Nord­kap­hal­len. Inu­ti hal­len finns wc, re­stau­rang, mu­se­um och kafé m.m.

Väg­be­skriv­ning: Så långt norrut du kan kö­ra i Eu­ro­pa. Kost­nad: 260 NOK (in­trä­de in­kl. par­ke­ring 24 tim m.m.) Fa­ci­li­te­ter: Vat­ten, sop­kärl, to­a­lett, wi­fi. Kon­takt: www.vi­sit­nord­kapp.net

GPS: N71°10'15" E25°47'01"

2

Klepps­tad

Stor ställ­plats för cir­ka 80 for­don på Lyng­vär på Lo­fo­ten. Väg­be­skriv­ning: Pas­se­ra Svolvær på E10, ca 15 km väs­ter mot Lyng­vär. Kost­nad: 175 NOK in­kl el. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin­töm­ning, to­a­lett, wi­fi och grill­plats. Öv­rigt: Öp­pet 1/5–15/9. Kon­takt:

5 www.lo­fo­ten-bo­bil­cam­ping.no

GPS: N68° 13' 24" E14° 13' 0"

3

Fred­vang

Stor strand­nä­ra cam­ping och ställ­plats. Väg­be­skriv­ning: Från E10 på Lo­fo­ten kör väg Fv808 och fort­sätt på Fv806 mot Fred­vang. Kost­nad: 205 NOK + 80 NOK/pers + 35 NOK för el. Dusch 10 NOK. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­tri­noch grå­vat­ten­töm­ning, to­a­lett och wi­fi. Öv­rigt: Öp­pet 20/5– 31/8. Båtut­hyr­ning. Kon­takt: www.fred­vang­camp.no

GPS: N68° 05' 58" E13° 09' 50"

4

Aurstad Cam­ping vid Aus­te­fjord. Väg­be

skriv­ning: Från E39 cir­ka 14 km sö­der om Vol­da. Kost­nad: 200 NOK in­kl el. Fa­ci­li

te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning, to­a­lett, wi­fi och grill­plats. Öv­rigt: Mind­re fjäll­väg längs fjor­den.

Kon­takt: www.aurstadcam­ping.no GPS: N62° 04' 57" E06° 17' 31"

5

St­ord

Platser vid mo­tell och cam­ping på ön St­ord, cir­ka sex mil sö­der om Ber­gen. Väg­be

skriv­ning: Väg E39 cir­ka 14 km norr om Leir­vik. Kost­nad: 260 NOK in­kl el, dusch och viss ser­vice. Fa­ci­li­te­ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­tri­noch grå­vat­ten­töm­ning, to­a­lett, wi­fi och grill­plats. Öv­rigt: Hus­vag­nar tillåt­na. Kon­takt: lang­enu­en.

com GPS: N59° 54' 03"E05° 30' 30"

6

Oslo, Sjölyst ma­ri­na

Par­ke­ring med cir­ka 240 hus­bils­plat­ser i cen­tra­la Oslo. Väg­be­skriv

ning: Från E18, av­fart Dram­men, un­der E18, Sjölyst ma­ri­na. Kost­nad: 300 NOK in­kl allt. Fa­ci­li­te

ter: El, färskvat­ten, sop­kärl, la­trin- och grå­vat­ten­töm­ning, to­a­lett samt han­di­kapp­to­a­lett, wi­fi och grill­plats. Öv­rigt: Öp­pet 1/6–15/9. 15 min till cent­rum med cy­kel. Även buss/tåg går här­i­från. Kon­takt: bo­bil­par­ke­ring. no GPS: N59° 55' 13" E10° 40' 32"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.