Kå­se­ber­ga hus­bils­träff

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN - Chris­ter Mag­nus­son (text och fo­to)

FÖR 5:E ÅRET i rad sam­la­des näs­tan 50 hus­bi­lar i skåns­ka Kå­se­ber­ga för att väl­kom­na vå­ren un­der ge­myt­li­ga for­mer. Träf­fen ar­ran­ge­ra­des av någ­ra hän­giv­na hus­bil­sä­ga­re som ord­na­de med allt prak­tiskt som lo­kal, upp­ställ­ning av hus­bi­lar­na samt un­der­håll­ning och in­for­ma­tion.

På en gi­gan­tisk kul­le i när­he- ten ord­nas en re­jäl maj­bra­sa med kör­sång som häl­sa­de vå­ren väl­kom­men.

För att in­te djur som vill byg­ga bo i ris­hö­gen skul­le ska­das, kör­des bra­san dit strax in­nan den tän­des.

Kå­se­ber­ga är en väl­be­sökt ort som­mar­tid, främst för sten­sätt­ning­en Ales ste­nar men ock­så för den pit­to­res­ka ham­nen som loc­kar många tu­ris­ter. Hus­bi­lar kan par­ke­ra och stan­na på den lil­la cam­ping­en som id­rotts­för­e­ning­en dri­ver vid in­far­ten till sam­häl­let. En­kel ser­vice er­bjuds gäs­ter­na, men ing­en el el­ler töm­ning av to­a­let­ter.

Hus­bils­träf­fens del­ta­ga­re med ris­hö­gen på kul­len i bak­grun­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.