NY STÄLLPLATS I NORRKÖPING

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

Den 20 maj öpp­na­de Norr­kö­pings nya ställplats som rym­mer sex hus­bi­lar. Plat­sen är be­lä­gen mitt i sta­den på Stor­tor­get och kom­mer vara öp­pen fram till och med 30 sep­tem­ber.

Vid press­lägg­ning av den­na tid­ning är var­ken el el­ler vat­ten fram­dra­get, men pla­nen är att åt­minsto­ne vat­ten ska fin­nas till­gäng­ligt fram­ö­ver. Grå­vat­ten­töm­ning hän­vi­sas till Cir­c­le K Igel­s­ta, me­dan of­fent­li­ga to­a­let­ter finns i när­om­rå­det. Pre­cis in­till finns även en park med bänk­bord. Adress: Ge­ne­rals­ga­tan 70, 602 31 Norrköping.

Pris för 24h är 139 kr en­ligt www.par­kandstay.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.