ÅHUS HUSVAGNSEXPO SLUTAR MED NYTT

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

1973 började Åhus Husvagnsexpo säl­ja fa­briksnya hus­vag­nar, men ef­ter årets sä­song by­ter de fo­kus till be­gag­na­de vag­nar, verk­stad och bu­tik.

– Det har va­rit fan­tas­tiskt ro­li­ga år och är ett pri­vi­le­gi­um att hjäl­pa så många män­ni­skor till en me­nings­full fri­tid. Men nu är det dags för oss att sat­sa på vår egen fri­tid, sä­ger vd Jo­a­kim Norr­man till cam­pings­ve­ri­ge.se. Han­deln med be­gag­na­de hus­vag­nar kom­mer att fort­sät­ta med in­köp, in­by­ten och för­med­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.