Vil­da djur­bo­ken

Av Mar­tin Em­tenäs, Rabén & Sjögren

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

ETT LÄTTILLGÄNGLIGT språk och ma­giskt vack­ra och ta­lan­de il­lust­ra­tio­ner gör den­na bok till en läsvärd upp­le­vel­se för bå­de små och sto­ra. Mar­tin Em­tenäs, bland an­nat känd som pro­gram­le­da­re för Mitt i Na­tu­ren, de­bu­te­rar här som barn­boks­för­fat­ta­re tar med lä­sa­ren på en in­tres­sant resa med fo­kus på Sve­ri­ges land­skaps­djur, vil­ket gör att boken pas­sar yp­per­ligt för fa­mil­jer som re­ser i som­mar.

Lä­sa­ren får lä­ra sig kän­na igen spår och spill­ning från oli­ka djur samt vil­ken utrot­nings­grad re­spek­ti­ve land­skaps­djur lig­ger på el­ler om det finns gott om dem.

Boken av­slu­tas med ett gäng frå­gor så att de när­va­ran­de kan täv­la sinse­mel­lan vem som har lärt sig mest om dju­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.